Voetreflex massage

Reflexologie is een methode tot het stimuleren van de reflexen in de voeten om in corresponderende delen van het lichaam reacties op te wekken.
Deze reacties kunnen het best worden omschreven als ontspanning of terugkeer naar de evenwichtstoestand.
Het is belangrijk om met behulp van specifieke hand- en vingertechnieken een reactie (ontspanning) te verkrijgen in de met de te bewerken overeenkomende lichaamsdelen.
Ontspanning is de eerste stap naar een evenwichtstoestand of homeostase.
In deze evenwichtstoestand zullen de organen van het lichaam in feite een verzameling van cellen, kunnen terugkeren naar een normale toestand en normaal functioneren.
De reflexmassage wordt al duizenden jaren toegepast.
Van oude afbeeldingen weten wij dat in India, Egypte en bepaalde indianenstammen deze methode van genezing werd gebruikt.
Dr. Fitzgerald heeft de informatie die over reflexmassage bestond, bijeengebracht en tot één systeem gemaakt.
Het ontwikkelde systeem noemde hij zone-therapie. Hanne Marquardt heeft het systeem verder uitgewerkt. Voetreflexmassage kan bij iedereen toegepast worden.
Ook gezonde mensen zullen ervaren dat de voetreflexmassage een zeer weldadige uitwerking heeft.

Het tarief voor voetreflexmassage is hetzelfde als voor andere massages, de prijzen vindt u hier.


Terug naar startpagina